Kontakty

RECAGENT, s.r.o.
recruitment agency

Sídlo:
Hurbanovo nám. 5
811 03 Bratislava 1
Slovenská republika

Kontakty:
Tel.: + 421 2 3266 1200
Fax: + 421 2 3266 1201

E-mail:
infobox@dobryflek.sk
konzultant@dobryflek.sk

IČO: 43 982 166
DIČ: 20 2255 2180
IČ DPH: SK20 2255 2180

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vl.č. 50 731/B

Povolenia vydané UPSVAR:

Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu
č. AA/2008/21950/8131/OISS
č. AA/2008/54714/8131/OISS

Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnania
č. AA/2010/1710/2878/OISS

O nás

Personálno - poradenská agentúra RECAGENT bola založená 25. januára 2008, ako dcérska spoločnosť EUROPEAN MANAGEMENT CONSULTING INSTITUTE, viď. www.emci.sk.
Názov RECAGENT je odvodená z profilu činnosti Recruitment „REC“ a poukázaním na povahu činnosti agentúra „AGENT“. Základným profilom spoločnosti je nábor a výber uchádzačov s podporou inovatívnych nástrojov.
História TV relácií

Jedným z hlavných nových nástrojov, ktoré spoločnosť RECAGENT pre zamestnávateľov a  záujemcov o  prácu vyvinula, je TV relácia “Práca pre teba”, ktorá je zameraná na inovatívny spôsob sprostredkovanie zamestnania. Tento mediálny nástroj maximalizuje dostupnosť inzerovaných pozícii a podporuje účinnosť náborového portálu. Po zaregistrovaní sa na portál www.dobryflek.sk, zamestnávatelia hľadajúci vhodných kandidátov, majú možnosť využiť novátorské spôsoby náboru.
Unikátna softvérová aplikácia vlastného vývoja ponúka digitálne vyhodnotenie kandidátov. Nasadenie tohto špeciálneho nástroja zaručí mimoriadne rýchle a presné, triedenie uchádzačov, čím sa výrazne skráti zdĺhavý a náročný proces výberu finálnych kandidátov.
RECAGENT ponúka rôzne možnosti využitia služieb i záujemcom o prácu: majú možnosť vytvoriť si vlastný osobný dotazník, prezentovať svoje pracovné portfólio, môžu si požiadať službu e-agentov pomocou portálu, využiť služby SMS a Call Centra a môžu pohotovo reagovať na aktuálne pracovné ponuky zamestnávateľov.

Inovatívnosť nástrojov agentúry RECAGENT spočíva v prepojenosti a synergickom efekte jednotlivých technických nástrojov: TV relácia, WEB, CUSTOMIZER, SMS služba, Call Centrum, On-line Assessment Centrum, ktoré zabezpečia komplexný, účinný, kvalitný, merateľný proces náboru a výberu kandidátov.

Prosím, zoznámte sa bližšie s ponukami služieb RECAGENT, s.r.o. a zvoľte si niektorý z arzenálu nástrojov. Bude nám cťou obslúžiť Vás.

So srdečným pozdravom,

DOBRÝ FLEK
RECAGENT, s.r.o.

Mapa

Na mape nás nájdete tu:


Zobraziť RECAGENT, s.r.o na väčšej mape